بندرهای دبی

بندرهای دبی

گردشگران عزیز تور دبی در دبی بندرهای مهمی وجود دارد، بنادر اصلی دبی عبارتند از بندر راشد و بندر جبل علی که جزو دیدنی های دبی میباشند. همچنین بزرگترین بندر دبی بندر جبل علی بزرگ‌ترین بندر خاورمیانه و هفتمین بندر شلوغ جهان است.

بندرهای دبی

گردشگران تور دبی با قایق میتوان از بردبی به دیره رفت این قایق ها که عَبرَه نامیده می شوند در خور دبی هستند، همچنین اتوبوس‌های دریایی نیز در این رودخانه فعالیت می‌کند.

بندرهای دبی

این بنادر که تعدادشان هم کم نیست جزو جاذبه های گردشگری دبی به حساب می آیند، شما مسافرین تور دبی حتی اگر نخواهید بنادر را به صورت قایق سواری مورد استفاده قرار دهید می توانید در سواحل با قدم زدن اوقات آرامی را سپری کنید.

بندرهای دبی